เตือนภัยสินค้าเกษตร

US เตรียมพิจารณาการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารสัตว์

EU ขยายเวลาอนุญาตให้ใช้สารเสริมอาหารในสัตว์ (feed additive) แก่ไทย

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (MRLs) ยาปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าพืชและสัตว์

สส. สหรัฐฯ เข้าแนวร่วมยกเลิกระเบียบ COOL

UK แจงอาหารทะเลแปรรูปยังมีเสถียรภาพแม้สภาวะตลาดรุนแรง

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯเรียกร้อง USDA ให้พิจารณามาตรฐานเชื้อโรคสัตว์ปีกให้เสร็จสิ้น

รัสเซียยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากโคลัมเบีย

รัสเซียก้าวเป็นเป้าหมายส่งออกทูน่าที่สำคัญของเวียดนาม

อินโดนีเซียเพิ่มการนำเข้าเนื้อโค

เวียดนามขยายส่งออกปู ไตรมาสที่ 1-2558

อินโดฯออกกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยอาหารจากพืช

IPIFF ขอให้EU มีการปรับกฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์

จีนตั้งเป้าหมายกำจัดของเหลือจากการเกษตรขั้นสุดท้าย ให้เป็นศูนย์

ชิลี เริ่มโครงการแปรสภาพของเสียจากปลา

NZ พบสารปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันลูกสุกร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146