เตือนภัยสินค้าเกษตร

US เปลี่ยนแบบฟอร์มสุขอนามัยผลิตภัณฑ์ไข่ส่งออก

EFSA เสนอข้อคิดเห็นการใช้ L-lysine Sulphate ในอาหารสัตว์

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย Vibrioในผลิตภัณฑ์กุ้ง นำเข้าจากไทย

จีน - ออสซี่ บรรลุข้อตกลง FTA สินค้าเกษตร

เวียดนามขยายปริมาณส่งออกกุ้งอย่างต่อเนื่อง

ฮ่องกงพบสารเคมีตกค้างในส้มโอและปลาเค็มที่ส่งออกจากไทย

รัสเซียขยายเวลาการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจาก EU ถึงปี 2559

EU จัดระเบียบบัญชีรายชื่อสารปราบศัตรูพืชในภาคผนวก IV ของ Regulation (EC) No.396/2005

US เตรียมพิจารณาการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารสัตว์

EU ขยายเวลาอนุญาตให้ใช้สารเสริมอาหารในสัตว์ (feed additive) แก่ไทย

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (MRLs) ยาปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าพืชและสัตว์

สส. สหรัฐฯ เข้าแนวร่วมยกเลิกระเบียบ COOL

UK แจงอาหารทะเลแปรรูปยังมีเสถียรภาพแม้สภาวะตลาดรุนแรง

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯเรียกร้อง USDA ให้พิจารณามาตรฐานเชื้อโรคสัตว์ปีกให้เสร็จสิ้น

รัสเซียยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากโคลัมเบีย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149