เตือนภัยสินค้าเกษตร

ญี่ปุ่นหั่นโควต้าจับทูน่าครีบน้ำเงินฤดูหน้าลง 25 จังหวัด

แคนาดารับรองมันฝรั่ง GMO 3 สายพันธุ์ เปิดช่องซื้อขายกับสหรัฐฯ

เวียดนามยกระดับตรวจสอบแหล่งกำเนิดเนื้อหมู

ยุโรปวุ่น ไข่ปนเปื้อน Fipronil กระจายหลายล้านฟองในหลายประเทศ

นิวซีแลนด์ส่งออกนมไปจีนพุ่งในรอบ 2 ปี

EU ประกาศถอดสารแต่งกลิ่นรส 4,5-epoxydec-2(trans) เหตุเป็นพิษต่อพันธุกรรม

ญี่ปุ่นขึ้นภาษี Safeguard เนื้อวัวใน 15 ปี ป้องผู้ผลิตในประเทศ

ญี่ปุ่นเพิ่มมาตรการ safeguard เนื้อวัวจากสหรัฐฯ

รมว. เกษตรแคนาดา ยก NAFTA ปัจจัยสำคัญขยายตลาด

EU อนุญาตใช้เลซิตินเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์

โรมาเนียกำจัดสุกร เหตุโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาด ครั้งแรก

จีนเล็งเพิ่มความเข้มงวดการตรวจศัตรูพืชในน้อยหน่าจากไทย

มะกันอาจแซงหน้า EU เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของจีน

อุตฯนมมะกันร้อง เบรกสินค้าพืชแสดงฉลากเป็นนม ส่วนฝั่ง EU ชี้ขาดไม่อนุญาต

พม่า ยืนยันพบไข้หวัดนก H5N1 ระบาดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208