เตือนภัยสินค้าเกษตร

ประชาชนฟ้องกระทรวงเกษตรจีนไม่เผยแพร่ผลสารกำจัดวัชพืช Glyphosate

เกาหลีใต้แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในแอฟริกาตะวันตก

UK แนะผลิตหญ้าหมักให้ปลอดภัยจากสารพิษเชื้อรา

EU ถกค่า MRL สาร pyridaben ในแตง

ออสซี่ปรับลดระเบียบอุตฯประมง เผยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ – สนับสนุนเอกชน

EU หวั่นยูเครน – อินเดียตีตลาดไข่ผงหากเปิดเจรจาลดภาษี

US เตรียมผลักดันการติดฉลาก Mechanically Tenderized Beef

ไอร์แลนด์เตรียมส่งออกเนื้อโคไปจีน

US อาจพิจารณาให้คอเรสเตอรอลไม่เป็นสารอาหารที่ต้องระวัง

EU ปรับแก้ไขค่าตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนที่อนุโลมให้ตกค้างได้ในอาหารสัตว์

EU ขยายการกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

US รายงานความคืบหน้าโรคพยาธิทริคิโนซิส

แอฟริกาใต้พบ Red Tide ที่ชายฝั่งตะวันตก

แคนาดาผ่อนปรนเขตกักกัน/ควบคุมไข้หวัดนก

US คาดพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองปี 58 ลดลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149