เตือนภัยสินค้าเกษตร

EFSA รับรองความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ จากเชื้อ Bacillus subtilis PB6

EU ขยายเวลาอนุญาตค่าอนุโลมตกค้างของยารักษาสัตว์ eprinomectin

EU ปรับระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ Tepraloxydim เป็นสารประกอบใน PPPs

EFSA รายงานประเมินความเสี่ยง สาร BPA

US FDA ประกาศเตือนบริษัทผู้ส่งออก

US พิจารณาร่างกฎหมายความปลอดภัยการนำเข้าอาหารทะเล

USDA ปรับมาตรฐานเน้นลดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค

รายงานสถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อยชนิด A ในจีน

นักวิจัยพบระเบียบ COOL มะกันไม่กระทบการนำเข้าเนื้อสัตว์มายังสหรัฐฯ

รัสเซียผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าและการเพาะปลูกพืช GMOs

ไต้หวันพบไข้หวัดนก H5N2-H5N8 ระบาด

จีนยกระดับมันฝรั่งเป็นพืชอาหารหลักใหม่

สถานการณ์โรค FMD จีน-เวียดนาม

ข้าวในฟูกูชิมะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยรังสีแล้ว

US กังวลการอนุมัตินำเข้าถั่วเหลือง GM ของจีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147