เตือนภัยสินค้าเกษตร

MHLW รายงานพิจารณา "สารตกค้าง-สารปรุงแต่ง" ครั้งที่ 177-178

ผู้ดีเตรียมรับปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม “EU”

EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Calcium ascorbate (E 302) และ Sodium Alginate (E401)

สุกรไทยไปรัสเซีย

EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Aluminium lakes of riboflavins (E101), cochineal, carminic acid, carmines (E120) ในอาหาร

เวียดนามร้องเรียน US เรื่องภาษีกุ้ง

แนวโน้มอุตสาหกรรมสัตว์ปีกโลก คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นในครึ่งปีหลัง 2557 นี้

EU ระงับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร montan acid esters (E912)

USFDA เปิดเว็บไซต์ต่ออายุจดทะเบียนผู้ประกอบการตามระเบียบ FSMA

สหรัฐฯ ปรับปรุงเนื้อหาร่างระเบียบลูก FSMA 4 ฉบับ

EC ร่างข้อเสนอระเบียบยาสัตว์

FAO และ OECD รายงานแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตร 2557-2566

EU พร้อมรับมือรัสเซียแบนนำเข้าสินค้าเกษตร

ญี่ปุ่นและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจสินค้าฮาลาล

ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อหน่วยงาน CA และ CB ในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกไปจำหน่ายยัง EU1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149