เตือนภัยสินค้าเกษตร

Global warming ส่งผลต่อการพัฒนาของปลาวัยอ่อน/ลูกปลา

เกาหลีใต้และจีนตรวจสอบเรือประมงที่ผิดกฎหมาย

US วางแผนรับมือสารปฏิชีวนะในสัตว์ทั่วโลกแนวโน้มเพิ่ม 67%

US พัฒนาวัคซีนไข้หวัดนก

ผู้ดี พบ Norovirus ทนความร้อนสูงปนเปื้อนในอาหาร

กุ้งอินเดียผงาดติดมาตรฐานBAP ระดับสูงสุด

US วิจัยข้าวสาลีเพื่อพัฒนาพันธุกรรม

UK ปรับปรุงพันธุกรรมแซลม่อนเลี้ยงป้องกันการผสมพันธุ์ในธรรมชาติ

EU บังคับใช้การติดฉลาก COOL ในเนื้อสัตว์

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าปลอดโรคปากเท้าเปื่อยภายในปี 2563

แคนาดาเพิ่มมาตรการจำกัดการนำเข้าสัตว์ปีกของสหรัฐฯ

UK เล็งโอกาสส่งออกเนื้อไปจีน

US เตือนสาร BPA กระทบการสืบพันธุ์ปลา

EFSA แจ้งไวรัสอีโบล่าไม่มีผลเสี่ยงกับผัก ผลไม้จากแอฟริกา

US พิจารณามาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159