เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ขยายเวลาปรับปรุงระบบการจัดการและควบคุมการทำประมงให้กับ เกาหลีใต้ กาน่า และคูราเซา

นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐ ชี้ตลาดผู้ซื้อต้องการเนื้อโคคุณภาพเพิ่มขึ้น

อินเดียย้ำจะพิจารณาอนุญาตทดลองปลูกพืช GM อย่างรัดกุม

EFSA เผยแพร่รายการตรวจสอบการขออนุญาตใช้เอนไซม์ในอาหาร

EU พบแนวโน้มการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น

จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทย 31 ชนิด

AQSIQ ประกาศขั้นตอนยื่นขอตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ส่งเข้าจีนครั้งแรก

สหรัฐยกเลิกพิจารณา AD กุ้งไทย

EU รายงานปัญหากักกันผัก-ผลไม้ไทยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

หมีขาวเล็งแบนเนื้อหมูแคนาดา-บราซิลเหตุแรคโตพามีน

กีวีประกาศ กม.อาหาร ใหม่ คาดระเบียบลูกพร้อมรองรับปี 59

EU คุมเข้มนำเข้าเลือดสุกรเพื่อใช้ในอาหารสัตว์

สหรัฐฯ เลื่อนกำหนดบังคับใช้ระเบียบย่อย FSMA 7 ฉบับ

ญี่ปุ่น: MHLW รายงานพิจารณา

EU ปรับปรุงการอนุญาตวัตถุเจือปนอาหารในเนื้อสัตว์ปรุงแต่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149