เตือนภัยสินค้าเกษตร

USFDA ขยายเวลารับข้อคิดเห็นระเบียบฉลากโภชนาการ

EU ระงับ fenbutatin-oxide ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

ญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายส่งออกสินค้าเกษตร-ประมง 10 เท่า

เวียดนามลดซื้อผลไม้จีนเหตุยาฆ่าแมลง

ผู้ดีชี้ระเบียบ Novel Food เปิดกว้างผัก-ผลไม้ใหม่ไปอียู

"หอมมะลิไทย" หนุนวิจัยต่อยอดยกระดับมาตรฐาน

ฮ่องกง เปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯ

NASDBPP ยืนยันเลือดสุกรผงปลอดเชื้อไวรัส PED

สหรัฐฯ เตรียมใช้เครือข่ายเชิงพื้นที่เฝ้าระวัง PED

กว่างซี คุมเข้มมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง

EU ขู่ลงโทษฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินี ละเมิด IUU

จีน เข้มงวดนำเข้าแก้วมังกรเวียดนาม

กวก. ปรังปรุงรายชื่อโรงคัดบรรจุผักไป EU

จีน ได้รับการรับรอง “ความเสี่ยงต่ำ” โรควัวบ้า

คณะมนตรียุโรปและสภายุโรปเห็นชอบ delegated acts ภายใต้การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (CAP)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149