ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุงระหว่างกระทวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรมงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมงานเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กองทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดสงขลา

ภาพงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพงานโครงการสัมมนา “โอกาสทองจิ้งหรีดไทยไปอียู : แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก” ณ จังหวัดขอนแก่น

การสัมมนาเรื่อง“เจาะลึกระเบียบอาหารใหม่อียู: ปูทางตลาดสินค้าเกษตรไทย” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและอสค. จ.สุโขทัย

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีเปิดกิจกรรมบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบสัตตมวาร (๗วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรมหม่อนไหม เขตจุตจักร กทม.

โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ.4702-2557)

การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในผักผลไม้ โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และตัวแทนผู้ประกอบการตลาดสด และโมเดิร์นเทรด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 511 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา มกอช. ครอบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

เลขาธิการ มกอช. ติดตามคณะ รมว.กษ. ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมคอนราด สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุม FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR ASKA (CCASIA) ครั้งที่ 20 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 25591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20