เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีนเข้มมาตรฐานข้าว-เตือนผู้ส่งออกไทยปฏิบัติเคร่งครัด

ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่นลงนามกรอบความปลอดภัยอาหาร

MEPs ปฏิเสธข้อเสนอที่ให้ประเทศสมาชิกสามารถห้ามการนำเข้า GMO

EU ช่วยเมียนมาร์ส่งเสริมคุณภาพและการส่งออกอาหารทะเล

EU อนุญาตให้ใช้สารSilicon dioxide (E 551) ในโรสแมรีสกัด

EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นบางรายการ

EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Artemisia vulgaris l.เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

เม็กซิโกขยายการส่งออกสินค้าเกษตร

นักวิจัยสหรัฐพัฒนาเครื่องตรวจพิษหอยสองฝาแบบพกพา

เกษตรออสซี่เข้มหลังพบลอบนำเข้านม-หวั่นปนเปื้อน FMD

EU กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

EU ปรับแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสาร Ochratoxin A ที่อนุโลมให้ตกค้างได้ในพริก (เครื่องเทศ)

FDA เหอเป่ย ติดเบรกโรงงานนมหลังพบรายงานสารปนเปื้อน

ญี่ปุ่นปรับแก้ กม.ควบคุมโรคสัตว์น้ำ เพิ่มตรวจกักกัน 13 โรค

US ลดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กุ้งเวียดนาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169