เตือนภัยสินค้าเกษตร

พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในอินเดีย

รัสเซียยกเลิกระงับการนำเข้าไก่งวงจากสหรัฐฯ

เตือนผู้ประกอบการ ออสเตรเลียห้ามนำเข้าหมากชิ้นแห้ง

สหรัฐฯ ตั้ง USDA-AMS เป็นผู้รับรองอาหารสัตว์ส่งออก

เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากโปแลนด์

USDA เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อวัวเนื่องจากพบว่าผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรค

มาเลย์ชี้ กากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารโคนมชั้นดี

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในเกาหลีเหนือ

ยกเลิกการจัดสัมมนา EU rules on: Pesticide, Additives and Contaminants

EU ออกข้อบังคับเพิ่มเติมในการใช้สาร difenacoum ในผลิตภัณฑ์สารชีวฆาต

ไข้หวัดนกระบาดใน 11 จังหวัดของเวียดนาม

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรอังกฤษชี้ภัยการเลี้ยงที่เสี่ยง FMD-ASF

ฟิลิปปินส์ออกระเบียบการจับและอนุรักษ์ "ปูม้า"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149