เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU

รัสเซียประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อโคจากออสเตรเลีย

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงระบบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก

บังกลาเทศเตรียมอนุญาตนำเข้าแม่พันธุ์-ตัวอ่อนกุ้งเลี้ยงปลอดเชื้อ

เวียดนามคาดส่งออกข้าวเดือน ม.ค.57 เพิ่มถึง 16%

ผู้ผลิตสหรัฐฯ คิดค้นสารเคลือบอินทรีย์สำหรับอาหารเสริม

ยูเครนตั้งเป้าผลิตพืชอาหารเป็นสองเท่าตัวใน 15 ปี

EFSA ชี้ สีผสมอาหาร "แคโรทีนอยด์" ไม่มีข้อวิตกกังวลความปลอดภัย

คณะมนตรียุโรปพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา "การปลอมปนอาหาร"

เกาหลีใต้เตรียมทำลายสัตว์ปีกเพิ่มเหตุ H5N8

ยูเครนตั้งเป้าผลิตพืชอาหารเป็นสองเท่าตัวใน 15 ปี

EFSA ชี้ สีผสมอาหาร "แคโรทีนอยด์" ไม่มีข้อวิตกกังวลความปลอดภัย

ฮ่องกงระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากจีนหลังจากไข้หวัดนกระบาด

รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU

คณะมนตรียุโรปพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146