เตือนภัยสินค้าเกษตร

แคนาดาอนุญาตให้สามารถสั่งนำเข้าวัคซีน PED ในกรณีฉุกเฉิน

เม็กซิโกประกาศห้ามล่าฉลามขาวเป็นการถาวร

อังกฤษเตรียมปรับปรุงระเบียบปริมาณส่วนประกอบเนื้อสัตว์ในอาหาร

EU อนุญาตให้ใช้ sulphur dioxide – sulphites (E 220-228) ในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของไวน์

EU แก้ไขบัญชีรายชื่ออาหารสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสัตว์

EU เพิ่มรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims) ที่อนุญาตให้แสดงบนฉลากอาหาร

พบอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดในรัสเซีย

ฮ่องกงระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากจีนหลังจากไข้หวัดนกระบาด

รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU

รัสเซียประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อโคจากออสเตรเลีย

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงระบบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก

บังกลาเทศเตรียมอนุญาตนำเข้าแม่พันธุ์-ตัวอ่อนกุ้งเลี้ยงปลอดเชื้อ

เวียดนามคาดส่งออกข้าวเดือน ม.ค.57 เพิ่มถึง 16%

ผู้ผลิตสหรัฐฯ คิดค้นสารเคลือบอินทรีย์สำหรับอาหารเสริม

ยูเครนตั้งเป้าผลิตพืชอาหารเป็นสองเท่าตัวใน 15 ปี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149