เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU อนุญาตให้ใช้สารแต่งกลิ่นรส (flavoring substances) เพิ่มเติม

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์ lufenuron ในปลา

ไข้หวัดนก H5N8 ระบาดในเนเธอร์แลนด์

เบลเยียมให้ความสนใจบริโภค “เมนูแมลง”

สหราชอาณาจักรเตรียมระวังผลกระทบมาตรการห้ามใช้ PPPs

อินเดียนำเข้าน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2557

ผู้ส่งออกผักไทยมีเฮ! สหภาพยุโรปอาจยกเลิกตรวจเข้ม ‘ผักชี โหระพา กะเพรา และสะระแหน่’

ญี่ปุ่นผลักดันการควบคุมโรคปศุสัตว์ในเอเชียใต้

EU อนุญาตให้ใช้สารทดแทนความหวานใน fruit or vegetable spreads

ยุโรปสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยง (Review ครั้งที่ 17)

EU ปรับปรุงบัญชีรายชื่อประเทศที่สามารถส่งออกสัตว์ปีกและใบรับรองสุขอนามัย

MHLW รายงานพิจารณา "สารตกค้าง-สารปรุงแต่ง" ครั้งที่ 177-178

ผู้ดีเตรียมรับปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม “EU”

EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Calcium ascorbate (E 302) และ Sodium Alginate (E401)

สุกรไทยไปรัสเซีย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167