เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีนพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ทางตอนใต้ของประเทศ

รัสเซียเตรียมนำเข้าเนื้อสุกรจากบราซิล

เยอรมนีพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มไก่ไข่

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุที่สัมผัสอาหาร

ญี่ปุ่นพบโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในเกาะคิวชู

จีนลดการนำเข้า เนื่องมาจากการระบาดของไข้หวัดนก

ไทย-เวียดนาม ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวในฟิลิปปินส์

อินโดนีเซียออกกฎนำเข้าหอมแดงใหม่ ส่งผลราคาหอมแดงไทยทรุด

เม็กซิโกประกาศห้ามจับกุ้งพื้นที่รัฐชายฝั่งแปซิฟิกเป็นการชั่วคราว

ราคาเนื้อสุกรพุ่งสูงในไต้หวัน เนื่องจากการระบาดของโรค PED

รัสเซียระงับการซื้อเข้าเนื้อวัวจากปารากวัย

สหภาพยุโรปปรับรายการผักตรวจเข้ม ใบชะพลูจากไทยโดนผลกระทบด้วย

EU อนุญาตปลูกข้าวโพด GM Pioneer 1507 จากสหรัฐฯ เมินเสียงค้าน

เวียดนามพบการระบาดของไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์รุนแรง

EU ปฏิเสธการขึ้นทะเบียน Health claims ที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159