เตือนภัยสินค้าเกษตร

ไอร์แลนด์: พบเนื้อสุกรนำเข้าปนเปื้อนในเนื้อสุกรที่ติดฉลาก "ผลิตภัณฑ์จากไอร์แลนด์"

สหรัฐ: ระเบียบ COOL เนื้อสัตว์ มีผลบังคับใช้วันที่ 23 พ.ย.

จีนหวั่นเมล็ดผักนอกทะลัก-กระทบภาคการผลิตในประเทศ

ญี่ปุ่นพิจารณาการปรับเพิ่มเพดานนำเข้าข้าวสหรัฐฯ

พบไข้หวัดนกระบาดในเยอรมนี

พบการระบาดครั้งใหม่ของโรคอหิวาต์สุกรในรัสเซีย

มาเลเซียเร่งผลักดันความร่วมมืออาหารฮาลาลกับจีน

USFDA-EFSA เดินหน้าเรื่อง acrylamide ปนเปื้อนในอาหาร

ยูเครนปรับปรุงมาตรฐานอาหารให้สอดคล้องกับ EU

รัสเซียยกเลิกการจำกัดการนำเข้าเนื้อจากบราซิล

เกาหลีใต้ลดการบริโภคปลาเนื่องจากปัญหาความปลอดภัย

สหรัฐฯ เสนอร่างระเบียบ cGMP และ HARPC ของอาหารสัตว์

ปลาค็อดทะเลเหนือถูกเสนอเข้าสู่รายชื่อ "do not eat" จาก MCS

บริษัทผู้ผลิตในแคนาดาเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อรมควัน

สหรัฐฯ ยังไม่อนุญาตนำเข้าสัตว์ปีกจากจีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147