เตือนภัยสินค้าเกษตร

ผู้เลี้ยงกุ้งในอินเดียประสบปัญหาโรค EMS ในกุ้ง

เม็กซิโกส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม

อียูแบนนำเข้าปลา 3 ประเทศ-ส่งสัญญาณเตือนคู่ค้าฝ่าฝืน IUU

อังกฤษคิดค้นฐานข้อมูล Isotope แก้ปัญหาไข่ปลอม

จับตาตลาดข้าวไทยในจีนชะลอตัว

กลุ่มพิทักษ์สัตว์ของ EU เรียกร้องให้ห้ามจำหน่าย นำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากสัตว์โคลนนิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญอาเซียนถกแก้ปัญหาโรคกุ้งด้วยการปฏิบัติที่ดีเลิศ

ญี่ปุ่นเพิ่มรายการสารก่อภูมิแพ้ที่แนะนำให้ติดฉลาก

สมาชิกสภาคองเกรสเรียกร้อง USFDA ทบทวนระเบียบย่อย FSMA

อาหรับสู่ตลาดเดียว-รับรองระบบควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

สภายุโรปผ่านข้อเสนอปฏิรูปนโยบายเกษตรฯ ชี้เพิ่มอุดหนุนเกษตรกรรายย่อย

พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในรัสเซีย

สถานการณ์การส่งออกซูริมิไปยัง EUของเวียดนาม

ญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากโคลัมเบีย

EU ปรับปรุงกฎระเบียบ การปกป้องแหล่งกำเนิดสินค้า จุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และรับรองกรรมวิธีแบบพิเศษดั้งเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149