เตือนภัยสินค้าเกษตร

พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ระบาดอีกครั้งในลาว

EU เพิ่มระดับการสุ่มตรวจการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลล่าใบพลูจากไทย 10%

งานวิจัยเผย ฮู่โจวอาจเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดเชื้อไวรัส H7N9 สายพันธุ์ใหม่

APHIS อนุญาตนำเข้ามันฝรั่งสดจากเม็กซิโกมาสหรัฐฯ

สหรัฐฯ ประกาศร่างกฎระเบียบสุขลักษณะในการขนส่งอาหารคนและอาหารสัตว์

ปศุสัตว์สั่งจับตาไข้หวัดนกชายแดนกัมพูชา

จีนเล็งเพิ่มระดับตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและยา

อียูมั่นใจไก่ไทยไม่ใช้ฮอร์โมน ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

เกษตรกรเพาะปลูกหอมแดงอินโดนีเซียค้านการนำเข้าหอมแดงจากต่างประเทศ

USFDA ขยายเวลารับข้อคิดเห็นร่าง กม.การจงใจปลอมปนอาหารและเอกสารประกอบ

วัว GM ปลอดโรคเต้านมอักเสบในจีนใกล้ความเป็นจริง

สหภาพยุโรป (EU) ออกข้อเสนอกฏระเบียบเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่

แคนาดาตั้งเป้ายับยั้งการระบาดโรค PED

อังกฤษเตรียมใช้ระเบียบตรวจเนื้อหมูฉบับใหม่เดือน มิ.ย.

สารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ : สัญญาณอันตรายของรัสเซีย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167