เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU แก้ไขคำนิยาม “engineered nanomaterial”

EU ปรับแก้การติดฉลากอาหาร

EU เตรียมทบทวนกฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์

EU ปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสารให้ความหวานในแยมผลไม้และผักพร้อมเงื่อนไขการใช้

USDA ขู่สั่งปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 แห่งหลังพบการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella

ออสเตรเลียส่งออกเนื้อวัวไปญี่ปุ่นลดลง

ออสเตรเลียหวังเจรจา FTA จีนให้เสร็จสิ้นในปี 57

เกาหลีใต้ระงับนำเข้าเนื้อโคจากสหรัฐฯ บางส่วน เหตุพบสาร Zilpaterol

ญี่ปุ่นร้องต่อ WTO กรณีเกาหลีใต้สั่งห้ามนำเข้าสินค้าประมงในน่านน้ำเขตฟุกุชิมา

บราซิลส่งออกสัตว์ปีกลดลง

ผู้ประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Fonterra กว่า 200 ล้านยูโร

นิวซีแลนด์ใช้ด้วงกุดจี่เพื่อปรับปรุงดินในฟาร์มโคนม

ฟิลิปปินส์ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากไต้หวัน

คณะกรรมาธิการของสหราชอาณาจักรเรียกร้องมาตรการสวัสดิภาพสัตว์ที่จริงจัง

USFDA ถอดถอนยาสัตว์ 3 ชนิด ที่มีองค์ประกอบของสารหนู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149