เตือนภัยสินค้าเกษตร

ฮ่องกง เปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯ

NASDBPP ยืนยันเลือดสุกรผงปลอดเชื้อไวรัส PED

สหรัฐฯ เตรียมใช้เครือข่ายเชิงพื้นที่เฝ้าระวัง PED

กว่างซี คุมเข้มมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง

EU ขู่ลงโทษฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินี ละเมิด IUU

จีน เข้มงวดนำเข้าแก้วมังกรเวียดนาม

กวก. ปรังปรุงรายชื่อโรงคัดบรรจุผักไป EU

จีน ได้รับการรับรอง “ความเสี่ยงต่ำ” โรควัวบ้า

คณะมนตรียุโรปและสภายุโรปเห็นชอบ delegated acts ภายใต้การปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (CAP)

EU ส่งทีมตรวจประเมินไปอินเดียกรณีสั่งระงับการนำเข้ามะม่วงชั่วคราว

ไทย ทวงแชมป์ส่งออกข้าวครึ่งปีแรก อนาคตปี 2558 สดใส

อินโดนีเซีย เปิดเครือข่ายป้องกันโรคไข้หวัดนก

จีน คุมเข้มผู้ผลิตนมผงดัดแปลงสำหรับทารกภายในประเทศ

รัสเซีย ระงับนำเข้าสุกรจากสหรัฐฯ

EFSA เฝ้าระวังการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่จากสัตว์สู่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173