เตือนภัยสินค้าเกษตร

เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากโปแลนด์

USDA เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อวัวเนื่องจากพบว่าผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรค

มาเลย์ชี้ กากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารโคนมชั้นดี

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในเกาหลีเหนือ

ยกเลิกการจัดสัมมนา EU rules on: Pesticide, Additives and Contaminants

EU ออกข้อบังคับเพิ่มเติมในการใช้สาร difenacoum ในผลิตภัณฑ์สารชีวฆาต

ไข้หวัดนกระบาดใน 11 จังหวัดของเวียดนาม

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรอังกฤษชี้ภัยการเลี้ยงที่เสี่ยง FMD-ASF

ฟิลิปปินส์ออกระเบียบการจับและอนุรักษ์ "ปูม้า"

อังกฤษให้ความสำคัญ GMO ตอบโจทย์ปัญหาขาดแคลนอาหาร

EUปรับปรุงแก้ไขรายชื่อวิตามินและแร่ธาตุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กุ้งอินเดียมาแรงในญี่ปุ่น

พบสารฆ่าแมลงตกค้างในสตรอเบอร์รีญี่ปุ่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167