เตือนภัยสินค้าเกษตร

ปศุสัตว์สั่งจับตาไข้หวัดนกชายแดนกัมพูชา

จีนเล็งเพิ่มระดับตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและยา

อียูมั่นใจไก่ไทยไม่ใช้ฮอร์โมน ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

เกษตรกรเพาะปลูกหอมแดงอินโดนีเซียค้านการนำเข้าหอมแดงจากต่างประเทศ

USFDA ขยายเวลารับข้อคิดเห็นร่าง กม.การจงใจปลอมปนอาหารและเอกสารประกอบ

วัว GM ปลอดโรคเต้านมอักเสบในจีนใกล้ความเป็นจริง

สหภาพยุโรป (EU) ออกข้อเสนอกฏระเบียบเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่

แคนาดาตั้งเป้ายับยั้งการระบาดโรค PED

อังกฤษเตรียมใช้ระเบียบตรวจเนื้อหมูฉบับใหม่เดือน มิ.ย.

สารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ : สัญญาณอันตรายของรัสเซีย

จีนพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ทางตอนใต้ของประเทศ

รัสเซียเตรียมนำเข้าเนื้อสุกรจากบราซิล

เยอรมนีพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มไก่ไข่

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุที่สัมผัสอาหาร

ญี่ปุ่นพบโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในเกาะคิวชู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172