เตือนภัยสินค้าเกษตร

USFDA เตรียมจัดข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความปลอดภัยของไข่ที่จำหน่ายในสหรัฐฯ

เตือนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ระวังการปนเปื้อน GMOs ในการส่งออกสินค้าไป EU

อินโดนีเซียเตรียมประกาศโควตานำเข้าพืชสวนจากไทย

ราคาซื้อขายปลาทูน่า skipjack ในไทยตกต่ำ สวนทางห้ามใช้แพซั้งล่อปลาในแปซิฟิกเดือน ก.ค.

เม็กซิโกพบกุ้งตายไม่ทราบสาเหตุ - เสียหายแล้วกว่า 120 ล้านดอลลาร์

ไทยตั้งเป้าขยายการค้ากับแอฟริกาใต้ ภายในปี 2560

EU ประกาศแก้ไขรายละเอียดในบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการรับรองส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

สหรัฐฯ พบไข้หวัดนก H7N7 ระบาด

รัสเซีย: รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อนุญาตการติดฉลาก non-GMO ในเนื้อสัตว์

ผู้ประกอบการอินโดเล็งขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันไปแอฟริกา

จีนขึ้นแท่นผู้นำเข้าข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก

ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มขึ้น 23 %

เวียดนามเตรียมเปิดรับจำนำข้าวในประเทศ 1 ล้านตัน

สหราชอาณาจักรเตรียมใช้ฉลาก "ไฟสัญญาณจราจร" แบบใหม่ที่ระบุปริมาณสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147