ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่

แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

เวทีมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศร้อน

เกษตรเผยเจรจาจีนคืบหน้า หวังแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก

“เตรียมรับ AEC มกอช. ชู “มาตรฐานสินค้าเกษตร” เพิ่มขีดการแข่งขัน

มกอช.ยกร่างมาตรฐาน “เส้นไหมดิบ”

เร่งออกมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดไทย

ผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “The 1st Meeting of the ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Reasearch Expo 2012) วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 กรุงเทพฯ

เร่งผลักดันมาตรฐานการชันสูตรโรคไข้หวัดใหญ่สุกรเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ดันมาตรฐานการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู่ระบบ GMP สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เกษตรฯดันมาตรฐาน “เห็ดฟางโรงเรือน” พัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ

โครงการพัฒนา GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเพิ่มศักยภาพการผลิตนมไทยตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาตรฐานลำไยและระบบการผลิตครบวงจร เพื่อผลิตผลที่มีคุณภาพ

มกอช.เร่งช่วยผู้ประกอบการที่ต้องนำมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ไปใช้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11