เตือนภัยสินค้าเกษตร

ลาว จัดประชุมหาวิธีป้องกันการระบาดของตั๊กแตนไผ่

ฟัวกราส์กระทบฝรั่งเศส สั่งกำจัดเป็ดเพิ่ม 600,000 ตัว

จีน รายงานพบผู้ติดโรคไข้หวัดนก (H7N9) กว่า 300 คน

จีนพบแมลงวันเป็นพาหะเชื้อดื้อยา Colistin

ทีมวิจัยอังกฤษเจ๋ง พัฒนาบร็อคโคลี่สายพันธุ์โตเร็ว

ไต้หวัน ไข้หวัดนกรุนแรง ภาครัฐสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก

เกาหลีปรับกฎ กักกันโรคกุ้งนำเข้า

ผู้นำเข้าปินส์ร้องขยายเวลานำเข้าข้าวตามโควต้าภาษีต่ำ

มะกัน วิจัยพบCopper Sulfate กำจัดเชื้อราในไข่ปลา

ฮ่องกงพัฒนามาตรฐานตรวจรับรองรับกระแสโลก

ฟิลิปปินส์แบนนำเข้าสัตว์ปีกคูเวตและเช็ก เหตุไข้หวัดนก

มะกันปิดเคส Florfenicol ในฟาร์มโคเนื้อ แต่ยังติดตามเฝ้าระวัง

Update ระบบฮาลาลไทยไป UAE

ราคาไก่จีนดิ่งเหว เหตุผู้ค้า-ผู้บริโภคกังวลโรคไข้หวัดนก H7N9

ศรีลังกาลดภาษีนำเข้าข้าวป้องกันขาดตลาด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149