เตือนภัยสินค้าเกษตร

ไข้หวัดนกระบาดในนกกระจอกเทศในแอฟริกาใต้

EU บรรลุแผนฟื้นฟูปลาทูน่าบลูฟิน

สถานการณ์นำเข้ากุ้ง US

เปอร์โตริโกเปิดตลาดแก่เนื้อสุกรบราซิล

แคนาดาส่งออกแซลมอนสู่จีนสูงกว่า 2 เท่า

จีนอนุญาตการใช้แบคทีเรีย 3 ชนิด ในอาหาร

อินเดียเฝ้าระวังหลังโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงระบาด

อึ้ง!! พบกะพรุนปลอมในจีน

บราซิลเล็งเปิดตลาดค้าสุกรในจีน

ออสเตรเลียเปิดพื้นที่จับ shellfish

EU ออกประกาศแก้ไขบัญชีวัตถุเจือปนที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

การส่งออกไข่ดิบของบราซิลเติบโตในญี่ปุ่น

การค้าสินค้าเกษตรและอาหารของ EU เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ไข้หวัดนกระลอกใหม่ระบาดในฝรั่งเศส

สถานการณ์ส่งออกปลาสวายของเวียดนามไป EU1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208