เตือนภัยสินค้าเกษตร

เวียดนาม: อุตสาหกรรมกุ้งโต้ CVD สหรัฐฯ ไม่เป็นธรรม

จีนนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ไทยขยายเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก ก.ค. เป็น ส.ค.56

สหรัฐฯ พบข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมปนเปื้อนในพื้นที่ปลูก - ญี่ปุ่นสั่งระงับซื้อ

EU ปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตรจากญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักรเปิดใจรับสินค้า GMO เพิ่มขึ้น

แนวโน้มการขยายตัวของอาหารฮาลาลในประเทศออสเตรเลีย

เวียดนามยกระดับอุตสาหกรรมกุ้ง - สหรัฐฯ เพิ่มภาษีต่อต้านทุ่มตลาดปลา Tra

อินโดเร่งนำเข้าโค-เนื้อวัว รับเดือนรอมฎอน

อินโดไฟเขียวอ้อย GMO - เร่งสร้างโรงงานน้ำตาลสนองความต้องการในประเทศ

Guangxi State Farm รัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของจีนกับความสำเร็จของนโยบาย “ก้าวออกไป” สู่อาเซียน

EU เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ว่าด้วยเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

สหรัฐฯ ประกาศใช้ CVD เก็บภาษีนำเข้ากุ้ง 5 ประเทศ

ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มเติมค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร จากการประชุมครั้งที่ 166

USFDA ประกาศกฎระเบียบลูก FSMA ว่าด้วยมาตรการนำเข้าสินค้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146