เตือนภัยสินค้าเกษตร

นิวซีแลนด์ประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสุกรสดจากประเทศที่มีการระบาดของ PRRS ชั่วคราว

มอนซานโตวางแผนลงทุนผลิตเมล็ดพืช non-GM ในยูเครน

ออสเตรเลียส่งออกเนื้อโคไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

EU ยืนยันระงับการใช้ E-500 และE-501 เฉพาะแต่ในสินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

2 องค์กรเตือนอนาคตอาหารแพง

สหรัฐฯ รณรงค์หวังลดขยะอาหารเหลือทิ้งในประเทศ

จีน: โรค FMD ระบาดในมณฑลยูนนาน

ผู้เลี้ยงสุกรเข้าพบนายกฯ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ

แคนาดาตั้งเป้ายกระดับความปลอดภัยเนื้อวัวในประเทศ

สหภาพยุโรปแก้ไขระบบควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

จีนจับมือละตินเตรียมลดมาตรการกีดกันและร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

EU เตรียมปรับปรุงระเบียบห้ามการล่าฉลามเพื่อตัดครีบ

เวียดนามส่งออกหอยสองฝาไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น

สหรัฐฯ กับการส่งออกสัตว์ปีกไป EU

จีนเล็งธุรกิจผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ของสหรัฐฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149