เตือนภัยสินค้าเกษตร

นิวซีแลนด์ผวาโรค PRRS ในเนื้อสุกรสดนำเข้า

เตือนผู้ประกอบการสินค้าประมงส่งสหภาพยุโรประวังการติดฉลากระบุวันที่ผลิต

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร E 500 และ E 501 ในผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปส่งไป EU

ไทยเปิดความร่วมมือกับ ZCE ดันตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

ไทยกับความได้เปรียบของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน

สถานการณ์โลกของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

EFSA เผยรายงานการประเมินความเสี่ยงของสาร Fipronil ที่มีต่อผึ้ง

เตือนส่งออกขิงไปมะกัน เข้มงวดสารกันเชื้อรา

เวียดนาม: อุตสาหกรรมกุ้งโต้ CVD สหรัฐฯ ไม่เป็นธรรม

จีนนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ไทยขยายเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก ก.ค. เป็น ส.ค.56

สหรัฐฯ พบข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมปนเปื้อนในพื้นที่ปลูก - ญี่ปุ่นสั่งระงับซื้อ

EU ปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตรจากญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักรเปิดใจรับสินค้า GMO เพิ่มขึ้น

แนวโน้มการขยายตัวของอาหารฮาลาลในประเทศออสเตรเลีย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149