เตือนภัยสินค้าเกษตร

EFSA ให้ความเห็นสารเคลือบเม็ดยามีความปลอดภัยในการใช้กับอาหารเสริม

จีน:พบแนวโน้มที่ไข้หวัดนก H7N9 อาจติดต่อระหว่างมนุษย์

อินโดนีเซีย: งานวิจัยสหรัฐฯ ชี้ความหวังวัคซีนแบบใหม่ รับมือเชื้อไข้หวัดนกดื้อวัคซีนเดิมฯ

รัสเซียเชื่อ "เผาทั้งเป็น" กำจัดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกห้ามนำเข้าข้าวสาลีสหรัฐฯ จากเหตุปนเปื้อน GMO

นิวซีแลนด์แถลงกรณีวิกฤตินมผงปนเปื้อนเชื้อโบทูลินั่ม

EU แก้ไขใบรับรองสุขอนามัยเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

อุรุกวัยไฟเขียวให้รัฐสามารถปลูกกัญชาได้

สหรัฐฯ เรียกคืนผลิตภัณฑ์ไก่จากชิลีร่วม 85 ตัน เหตุเสี่ยงปนเปื้อนไดออกซิน

EU ออกกฎระเบียบแก้ไขการติดฉลากอาหารที่มีสาร phytosterols, phytosterol esters, phytostanols และ/หรือ phytostanol esters

มกอช. เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาการส่งออกรังนกจากไทยไปจีน

เวียดนามส่งออกข้าว 7 เดือนแรกปี 56 ทะลุ 4.2 ล้านตัน

นิวซีแลนด์ขึ้นทะเบียนนมผงเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์นมปลอมในจีน

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบว่าด้วยโครงการรับรองผู้ผลิตต่างประเทศ (FSVP)

จับกระแสตลาดจีน นิยมบริโภคผลไม้เมืองนอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156