เตือนภัยสินค้าเกษตร

WTOผ่านนโยบายลดหนุนส่งออกภาคเกษตร

ไทย-จีนลงนามพิธีสารฯ ส่งออกสินค้าข้าว มุ่งส่งเสริมความเชื่อมั่นในมาตราฐานและความปลอดภัยของข้าวไทย เตือนผู้ประกอบการไทยปฏิบัติเคร่งครัด

โรคปากเท้าเปื่อยระบาดในซาอุ-อิหร่าน

สหภาพยุโรปเตือน Bluetongue ระบาดระลอกใหม่ในฝรั่งเศส

KORUS FTA เอื้อประโยชน์ต่อการส่งออกธัญพืช US

USDA พิจารณาแก้ไขกฎระเบียบ COOL

ไข้หวัดนกระบาดเพิ่มเติมในฝรั่งเศส

FSANZ ห้ามจำหน่ายเมล็ดแอปริคอตดิบ

EU พบโรคระบาดในสัตว์ ในอาหาร เพิ่มขึ้น

มะกันเปลี่ยนชื่อทางการค้าปลา Pollock

แอฟริกาใต้ผลักดันการฉีดวัคซีนของโรคปากและเท้าเปื่อย

EU แก้ไขข้อกำหนดสุ่มตรวจสินค้าประมงลดความเสี่ยงเชื้อ E. coli

สหรัฐเตรียมรับมือไข้หวัดนก

UK กำหนด PED เป็น notifiable disease

EU ถกปัญหาคุณภาพน้ำผึ้งนำเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208