เตือนภัยสินค้าเกษตร

เกาหลีเหนือ-ธิเบต พบการระบาดของไข้หวัดนก H5N1

ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป เรียกร้องงดจัดเก็บภาษีอาหาร

สหรัฐฯ พบเนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยสารปฏิชีวนะมีปริมาณสารหนูอนินทรีย์สูง - ส่งผลผู้บริโภคเสี่ยงมะเร็ง

แนวโน้มตลาดทูน่าในสหราชอาณาจักรช่วงต้นปี 2556

ยูเครนแบนสุกร-เนื้อสุกรจากเบลารุสชั่วคราว เหตุโรคอหิวาต์สุกร

สหรัฐ: กลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสเสนอ USFDA จัดทำระเบียบเพื่อเก็บข้อมูลการใช้สารปฏิชีวนะในปศุสัตว์

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนก H7N9 ในจีน

จีนประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์นมนำเข้าและส่งออก

EU แก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ (animal by-products not intended for human consumption)

จีนจับกุมผู้ขายเนื้อสุกรที่ป่วยตายด้วยโรค PRRS

พบเนื้อม้าถูกติดฉลากเพื่อจำหน่ายเป็นเนื้อโคฮาลาล

EU พบแซลมอนจากสวีเดนหลายร้อยตันปนเปื้อนสารไดออกซินในปริมาณที่สูง

EFSA ลงความเห็นเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงสารพิษเชื้อรา Biomin

พบโรค FMD ระบาดในธิเบต

จีนนำเข้าเนื้อโคเพิ่มกว่าสิบเท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149