เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหรัฐฯ ประกาศค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช acetochlor pyraflufen-ethyl และ pyroxasulfone

มาเลย์แบนไก่จีน ผวา H7N9

ญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตสาร Calcium Acetate และ Calcium Oxide ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร

ไต้หวันพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9

เวียดนามเร่งขอ GI ปกป้องสินค้าส่งออก

เบียร์รสกาแฟ "ขี้ช้าง" จากไทย ได้รับความนิยมอย่างสูงในญี่ปุ่น

GAA ประกาศพร้อมใช้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉบับใหม่

ฮอกไกโดประกาศผลกระทบต่อการเข้าร่วม TPP ของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นประกาศบังคับใช้มาตรการพิเศษสำหรับไข้หวัดนกก่อนกำหนด เพื่อรับมือสถานการณ์ H7N9

สิงคโปร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากหลายพื้นที่ในญี่ปุ่น

เกษตรกรญี่ปุ่นเริ่มเล็งหาธุรกิจใหม่ หวั่นผลกระทบจาก TPP

สหภาพยุโรปเริ่มโครงการศึกษาอาหารก่อภูมิแพ้เพื่อสร้างมาตรฐานแก่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

เม็กซิโก มีแนวโน้มเตรียมเปิดเจรจาการค้าเสรีกับอินโด

จีนประกาศร่างกฎระเบียบด้านวัตถุเจือปนอาหารฉบับใหม่

อังกฤษถอดถอนใบอนุญาตโรงเชือดม้าในเวลส์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149