สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเชื้อ Salmonella

                 หน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยอาหารของสหรัฐ (FSIS) เตรียมจะปรับปรุงกระบวนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ดิบ โดยจะตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ E. coli ที่ผลิตสารพิษ Shiga-toxin ทั้งนี้ FSIS จะยกเลิกขั้นตอนการตรวจสอบแบบเดิมในผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อบด ยกเว้นสถานประกอบการที่ตรวจพบเชื้อ Salmonella เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดในการเก็บตัวอย่างครั้งล่าสุด

                 นอกจากนี้ FSIS ได้เตรียมที่จะใช้ประโยชน์จากผลการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบในการกำหนดมาตรฐาน Salmonella ใหม่ ในผลิตภัณฑ์เนื้อบด และประเมินค่าการแพร่กระจายของเชื้อ Salmonella ในผลิตภัณฑ์เนื้อบดและเนื้อสัตว์ตัดแต่งอีกด้วย

 

ที่มา : TheMeatSite (03/09/56)