สหรัฐฯ เสนอร่างระเบียบ cGMP และ HARPC ของอาหารสัตว์

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้เสนอร่างระเบียบการควบคุมป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ว่าด้วยเรื่อง Current Good Manufacturing Practice (cGMP) และการควบคุมป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls: HARPC) สำหรับอาหารสัตว์ โดยกฎระเบียบ cGMP และ HARPC ของอาหารสัตว์นี้ ถือเป็นกฎระเบียบย่อยที่ดำเนินการตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ของสหรัฐฯ

                USFDA ได้เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณชนในวันที่ 21 23 และ 25 พฤศจิกายน 2556 และเปิดรับข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง www.regulations.gov โดยใช้คำค้น Docket Number FDA-2011-N-0922 จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
ที่มา : USFDA (18/11/56)