สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน (บังคับ) เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

                 สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน (บังคับ) เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช. (31 มีนาคม 2557)