จีน จุดสนใจสำหรับผู้ส่งออกเนื้อแกะและเนื้อวัว

                ประเทศทางตอนเหนือของเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน กำลังอยู่ในเป้าหมายปลายทางการส่งออกเนื้อวัวและเนื้อแกะของนิวซีแลนด์ แม้ว่าการผลิตและการส่งออกในนิวซีแลนด์จะลดลง

                ในการประชุมสัมมนาประจำปีของ Agriculture and Horticulture Development Board ประจำประเทศนิวซีแลนด์ กล่าวว่า จำนวนแกะในนิวซีแลนด์ลดลงจาก 57.9 ล้านตัวในปี 2533 เป็น 28.6 ล้านตัว ในปี 2557 แต่ปริมาณมีการพัฒนาการผลิตที่ได้เนื้อและน้ำหนักซากดีขึ้น การผลิตลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 410,000 ตัน เป็น 375,000 ตัน เพราะในส่วนของการผลิตโค พบงว่าระหว่างปี 2533-2557 มีปริมาณโคลดลงประมาณ 1 ล้านตัว อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์มีการส่งออกเนื้อวัว 95% ของการผลิตภายในประเทศ โดยในอดีตนิวซีแลนด์ส่งออกไปยังประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก แต่ปัจุบันหันมาส่งออกไปยังตลาดเอเชียเนื่องจากจำหน่ายได้ราคาดีถึง 3 เท่า

                ปัจจุบันนิวซีแลนด์ส่งออกเนื้อแกะไปสหภาพยุโรป โดยมีตลาดหลัก ได้แก่ สหราชอาณาจักรและเยอรมนี 48% ซึ่งในปีนี้มีปริมาณการส่งออกลดลง โดยคาดการณ์ในปี 2559 การส่งออกเนื้อแกะจะลดลงประมาณ 6.3% แม้ว่ามูลค่าต่อหน่วยจะสูงขึ้นประมาณ 2.5% เนื่องจากค่าเงินของนิวซีแลนด์อ่อนตัวลง ส่วนเนื้อวัว คาดว่าการผลิตจะลดลง 8.5% เพราะ ในปี 2014-2015 มีการผลิตสูงเกินไปเนื่องจากฤดูแล้งและเนื้อวัวมีราคาสูง การส่งออกมีแนวโน้มจะลดลง 5.3%

                คาดการณ์ความต้องการเนื้อวัวของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องพิจารณาข้อสรุปในความตกลงทางการค้าระหว่างบราซิลและจีน เกี่ยวกับการนำเข้าจากบราซิลว่าจะเปลี่ยนแปลงช่องทางการนำเข้าหรือไม่ จากเดิมที่นำเข้าผ่านฮ่องกง สำหรับการผลิตเนื้อแกะในประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% แต่จะทำให้สินค้ามีราคาสูง ผู้บริโภคเนื้อแกะของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4% ส่วนการส่งออกของนิวซีแลนด์น่าจะมีปริมาณไม่แตกต่างจากปี 2558
 
 
 
ที่มา: http://www.thecattlesite.com/ (25/11/58)