การตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 • พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ (HS Code) ที่ อย.
  ถ่ายโอนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล
  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
  การตรวจสอบสินค้าจาก อย.
  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • วิธีการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
  เข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • ผู้ประสานงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  [ดาวน์โหลดเอกสาร]