เม็กซิโกนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคจากออสเตรเลีย

                กระทรวงเกษตรของเม็กซิโกสั่งนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคจากออสเตรเลียตามแผนการพัฒนาพันธุ์โค ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตให้พัฒนาคุณภาพของการผลิตสินค้าปศุสัตว์ในประเทศ ซึ่งขณะนี้ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์โคสายพันธุ์ Hereford, Angus, Brahman และ Jersey จากออสเตรเลียกว่า 6,000 ตัว ได้ถูกส่งมาถึงเม็กซิโกแล้ว โดยจะนำมาผสมพันธุ์กับโคพื้นเมืองในรัฐ Coahuila, Chiapas, Jalisco และ Nayarit ของเม็กซิโก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัยสัตว์ยังได้ควบคุมและตรวจสอบโค เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในสัตว์ตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตว์ด้วย
 
 
 
ที่มา: thecattlesite สรุปโดย: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(31/05/59)