รัฐมนตรีเกษตรฯ ฝรั่งเศส เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

                รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มนกน้ำจืดที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนกในเมือง Gers และ Landes โดยฝรั่งเศสได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงทั้งหมด 77 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ส่งผลให้ทางการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมโรคในเขต 15 จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพื้นหลักในอุตสาหกรรม การผลิตฟัวกราส์ 

                โดยในระหว่างการเยี่ยมชมนั้น รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองเมืองถึงเรื่องสถานการณ์ที่ผ่านมาและกระบวนการทำความสะอาด นอกจากนี้ยังได้สำรองเงิน 20 ล้านยูโร โดยประกาศให้เลื่อนระยะเวลาในการยื่นเอกสารไปถึง 31 ตุลาคม 2559 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
 
 
 
ที่มา : The Poultry Site
สรุปโดย : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (31/05/59)