อาร์เจนตินาปฏิรูปมาตรฐานอาหาร

                คณะกรรมาธิการบริหาร The Food Products Industry Coordination (COPAL) ของอาร์เจนตินา กำลังวางแผนดำเนินการวิเคราะห์ภาพรวมของมาตรฐานและกฎระเบียบอาหารที่กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมของอาร์เจนตินาที่ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารของอาร์เจนตินาCOPAL มีเป้าหมายที่จะทำให้ผลการปฏิรูปมีความก้าวหน้าและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเพิ่มการส่งออกสู่ต่างประเทศ ทั้งยังมีการพิจารณาปัยจัยในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารด้วย

                ทั้งนี้ คณะกรรมมาธิการบริหารยังได้หารือเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) กับสหภาพยุโรป และข้อตกลงทางการค้าระหว่างอาร์เจนตินากับเม็กซิโก รวมทั้งหารือในหัวข้อการประเมินผลกระทบของกฎหมายบางส่วนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกฎระเบียบการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้และขั้นตอนในของการปรับแก้กฎระเบียบของอาร์เจนตินาให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ
 
 
ที่มา : compliancecloud.selerant
สรุปโดย :
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( 2/06/59)