มาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร ฉบับแรก เดินเครื่องแล้ว

มาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร ฉบับแรก เดินเครื่องแล้ว 
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 ที่มา : บ้านเมือง (31/05/59)