ยกระดับฟาร์ม ไก่พี้นเมือง ปูทางสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด-ร้านอาหาร

ยกระดับฟาร์ม ไก่พี้นเมือง  ปูทางสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด-ร้านอาหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 ที่มา : มติชน (31/05/59)