ฮ่องกงระงับการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเหตุไข้หวัดนก H7N9

                ฮ่องกงตัดสินใจระงับการค้าสัตว์ปีกแบบมีชีวิตชั่วคราว หลังตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก H7N9 ในตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่ง จากรายงานของหน่วยงาน Food and Environmental Hygiene (FEHD) ของฮ่องกงได้เปิดเผยว่ายังไม่สามารถระบุที่มาของเชื้อไวรัสนี้    
                อย่างไรก็ตามหน่วยงาน Health Department ของฮ่องกงได้ดำเนินการการติดต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในตลาดดังกล่าว เพื่อตรวจสุขภาพแล้วยังไม่พบบุคคลใดที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
  
ที่มา : The Poultry Site
สรุปโดย :
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (9/06/59)