หวัดนกระบาดในเลบานอน

                มีรายงานการระบาดของเชื้อไวรัส H5N1 ชนิดรุนแรง ในจังหวัด AI Biqa ประเทศเลบานอน ส่งผลให้สัตว์ปีกกว่า 20,000 ตัวตายและถูกทางการสั่งทำลายมากกว่า 100,000 ตัว ในเมือง Sariin Tehta และ Bekaa ซึ่งคาดการณ์ว่า ต้นตอของเชื้อมาจากการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกอย่างผิดกฎหมาย
 
ที่มา : thepoultrysite  : สรุปโดย มกอช. (22/06/59)