เทคนิคใหม่ลดเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์ถึง 90%

              เทคโนโลยีสมัยเก่าที่ใช้ทำลายแบคทีเรียโดยธรรมชาติเรียกว่า Bacteriophages นั้นกลายเป็นจุดสำคัญในการทำวิจัยใหม่ของ มหาวิทยาลัยเนวาดา เมืองเรโน ซึ่งเทคนิคนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อลดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่มหาวิทยาลัยเนวาดาได้นำเสนอการวิจัยในที่ประชุม International American Meat Science Association’s Conference ที่เท็กซัส ว่าสามารถลดเชื้อ Salmonella ได้ร้อยละ 90 ในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก, หมูบดและเนื้อบด  ซึ่งSalmonella เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคที่เกิดจากอาหารที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา
              โดยงานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อ Salmonella สี่ชนิด ด้วยการใช้ Myoviridae Bacteriophages ในระหว่างการผสม ซึ่ง Bacteriophages มักจะพบได้ตามสภาพแวดล้อมทั่วไป  มีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายต่อเซลล์แบคทีเรียโดยเฉพาะแต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช จากการทดลองพบว่าแบคทีเรีย Salmonella จะเกิดในเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นซึ่งการใช้วิธีการใหม่นี้จะใช้กับเนื้อสัตว์ก่อนนำไปบด Bacteriophages จะเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียและทำลายมัน ทั้งนี้พบว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มีเชื้อ Salmonella  ลดลง 10 เท่า ซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจและหวังว่างานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้โดยอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร”

ที่มา : the Beef site สรุปโดย : มกอช. (29/06/59)