ผู้ผลิตหมูเมืองผู้ดีมั่นใจอนาคตรุ่ง

                สมาคมสุกรแห่งชาติอังกฤษเผยแม้ไม่มีความแน่นอนหลังออกจากสหภาพยุโรปแต่ผู้ผลิตสุกรในอังกฤษมั่นใจอนาคตสดใส เนื่องจากผลผลิตสุกรที่มีคุณภาพดีทำให้สามารถเติบโตได้ในตลาดโลกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิตสุกรพบว่าร้อยละ 54 ต้องการออกจาก EU
                ผู้บริหาร NPA ให้ความเห็นว่า "จากสถานการณ์ในสหภาพยุโรป เราอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่จะเกิดขึ้น แต่สมาชิกของเราเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมและความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของเรา" จุดสำคัญที่ทำให้หมูของอังกฤษมียอดขายในตลาดโลกสูงโดยเฉพาะในจีนคือความเข้มงวดด้านความปลอดภัยและความสามารถในการขยายสายพันธุ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างระดับราคาที่ต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังมีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีและมีโปรแกรมการให้ยาปฏิชีวนะซึ่งคาดว่าข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะอีกด้วย
 
 
ที่มา : thepigsite สรุปโดย : มกอช. (04/07/59)