ภาพกิจกรรมงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด วางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของมกอช. "รากฐานอาหารปลอดภัย พ่อสร้างไว้ให้เดินตาม" ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.