งานนิทรรศการ "วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3" ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2559

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดนิทรรศการในงาน "วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3" ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2559 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้มีเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจัดงานเป็นจำนวนมาก