ปี 60 สานต่อ ยโสธรโมเดล ผุด เกษตรอินทรีย์ แสนไร่ GAP

ปี 60 สานต่อ ยโสธรโมเดล ผุด เกษตรอินทรีย์ แสนไร่ GAP
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
ที่มา : สยามธุรกิจ (07/01/60)