พบไข้หวัดนก H5N8 ระบาดทั่วยุโรป

          องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE)รายงานการแพร่ระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 หลายแห่งทั่วยุโรป ในเดือนมกราคม 2560 ดังนี้
 
          ชิลี ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านเกษตรและปศุสัตว์ชิลี(SAG) พบการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ใน เมือง Guilpue ทางตอนเหนือของValparaiso โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และSAGได้ร่วมมือกันกำจัดโรคระบาดดังกล่าว โดยกำจัดนกจากฟาร์มกว่า 350,000 ตัว  นอกจากนี้สำนักงานตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์(APHIS)ของสหรัฐอเมริกา ได้มีการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการพร้อมยืนยันว่าไข้หวัดนกดังกล่าวมีความรุนแรงต่ำ
 
          อังกฤษ ได้รับการยืนยันจากสัตวแพทย์พบการระบาดไข้หวัดนกH5N8พร้อมมีการป้องกัน3 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าได้ดำเนินการเฝ้าระวังในระยะ10กิโลเมตร พร้อมทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของการแพร่ระบาดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 
          เนเธอรแลนด์ พบการแพร่ระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N8สายพันธุ์รุนแรง ส่งผลกระทบต่อนกตายกว่า81,000ตัว ซึ่งมีแหล่งแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติ เช่น เป็ดป่า, ห่านป่า และนกอินทรี     
 
          เยอรมนี พบการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N8สายพันธุ์รุนแรงพร้อมทั้งส่งผลกระทบต่อไก่งวงใน NiedersachsenและNordrhein-westfalen ซึ่งการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกส่งผลให้สัตว์ปีกตายกว่า 13,000 ตัว   นอกจากนี้ยังมีรายงานฝรั่งเศสยังพบการระบาดไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N8อย่างรุนแรง                   
 
         ฮังการี พบการระบาดไข้หวัดนกอย่างรุนแรง53แห่ง ทางภาคใต้ของBacs kiskum โดยส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกกว่า887,000ตัว ซึ่งก่อนหน้านี้โปแลนด์พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเช่นกัน และส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกกว่า 78,000 ตัว
 
         สแกนดิเนเวีย พบการระบาดไข้หวัดนก สายพันธุ์H5N8 ในพื้นที่อย่างรุนแรง โดยพบสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคจาก 3 แหล่ง คือ นกป่า ในสวีเดน นกอินทรี จากฟินแลนด์ และ เดนมาร์กซึ่งเคยมีรายงานพบในนกนางนวล

        โครเอเชีย มีรายงานพบการระบาดไข้หวัดนก ซึ่งส่งผลกระทบต่อนกตามธรรมชาติ โดยในบัลแกเรียพบการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างรุนแรง พร้อมส่งผลกระทบต่อฟาร์มสัตวปีก นอกจากนี้ ในสโลวาเกีย และกรีซก็พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกเช่นกัน
 
        โรมาเนียพบการแพร่ระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ซึ่งพบนกตายจากโรค 22 ตัว จึงมีการสั่งทำลาย 169 ตัว โดยในแถบอิหน่ายพบการระบาดทั้งนกตามธรรมชาติและ ส่งผลกระทบต่อฟาร์มสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์
 
        มีรายงานพบการแพร่ระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวระลอกใหม่ที่อิสราเอล ซึ่งส่งผลกระทบต่อฟาร์ไก่งวง และฟาร์มเพาะพันธุ์นก ทั้งนี้ ล่าสุดไต้หวัดพบการติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N8 จากไก่ในโรงฆ่าสัตว์ และได้
 
 
 
 
 
ที่มา : thepoultrysite.
สรุปโดย : มกอช. (12/01/2560)