สิงคโปร์ไฟเขียวนำเข้าไก่ไทยเพิ่ม 20 โรงงาน

          สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย เผย สิงคโปร์ประกาศอนุญาตนำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งจากไทยเพิ่มเติม20โรงงาน รวมเป็น 22 โรงงานทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จในการหารือระดับทวิภาคีระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทางสิงคโปร์ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครั้งที่ 38 เมื่อเดือนตุลาคม 2559 และสามารถเร่งรัดหน่วยงานอาหารเกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (AVA) ประกาศรับรายชื่อโรงงานผลิตไก่เนื้อของไทยดังกล่าว

          นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ปัจจุบันต่างชาติให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตสินค้าไก่สดของไทย และมีการเพิ่มยอดสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศผู้นำเข้าหลัก ทั้งสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น และเมื่อปลายปี 2559 สาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศนำเข้าเนื้อไก่จากไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี โดยคาดการณ์ว่าในปี2560อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไทยจะสามารถส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 750,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 96,000 ล้านบาท
 
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สรุปโดย : มกอช. (12/01/2560)