มกอช.ผ่าแผนขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตร ไทยแลนด์ 4.0

มกอช.ผ่าแผนขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตร ไทยแลนด์ 4.0
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิกที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สยามรัฐ